PIMPRLÉTO 2018

V rámci prázdninové akce Pimprléto 2018 jsme s dětskými  klienty středisek KAFIRA o.p.s. a Střediska rané péče SPRP, pobočka Ostrava navštívili tento týden kreativní dílny na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava.

Děti si vyrobily pod vedením zkušených lektorů svou vlastní loutku – maňáska. K dispozici měly spoustu výtvarných materiálů, se kterými mohly pracovat. V další části dílny se naučily hrát s maňáskem za paravánem a zahrály  svým kamarádům krátké loutkové etudy. Součástí dílny bylo i krátké představení s maňásky, které dětem před zahájením tvorby zahrály lektorky. Své výrobky si pak děti odnesly domů, aby se mohly pochlubit svým rodičům a kamarádům.

Přizpůsobení