KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2019

OCENĚNÍ PŘEVZALY TŘI OSOBNOSTI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Slavnostní večer Křišťálový kamínek patří k Evropským dnům handicapu už 14 let. Letos připadl na 8. října, kdy se v prostorách Brick House (Staré koupelny) v Areálu Dolu Hlubina sešli hosté EDH 2019 i zástupci odborné veřejnosti, aby ocenili osobnosti, které profesně nebo ve volném čase pomáhají lidem s handicapem.

Prestižní cenu obdržel také Jan Horák, zakladatel organizace KAFIRA o.p.s., která pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením při začlenění na trh práce a do společnosti. Podporuje jejich soběstačnost, pomáhá s volbou kompenzačních pomůcek i zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Ambulantní i terénní služby poskytuje bezplatně v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Na slavnostní události nechyběl ani kulturní program. S písněmi z vlastní tvorby vystoupila kapela TRIGON band a o závěrečný koncert se postarali žáci, studenti a pedagogové Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava.

Přizpůsobení