EXKURZE DO ZÁCHRANNÉ STANICE

Dne 5. června jsme společně s našimi klienty navštívili Záchrannou stanici ohrožených druhů v Bartošovicích. Stanice se intenzivně zabývá ekologickou výchovou a osvětou. V areálu záchranné stanice je nově vybudováno návštěvnické středisko- Dům přírody Poodří. Dále se zabývá vybranými druhy kriticky, či silně ohrožených živočichů. V této souvislosti je našim nejznámějším projektem „Návrat orla skalního do České republiky“.

Přizpůsobení