Jedeme za vámi do Bruntálu!

KAFIRA o.p.s. se rozhodla přijet za vámi a seznámit Vás s nabídkou poskytovaných služeb nebo možnou pomocí v rámci naší terénní služby, například zapůjčením kompenzačních pomůcek, výcviku prostorové orientace, nácviku práce s kompenzační pomůckou, výukou Braillova písma a mnoho dalšího.

V Bruntále se setkáme v pondělí 30. srpna od 9.00 do 11.00 hodin v kanceláři SONS na Okružní 20 v rámci dne otevřených dveří OO SONS.

Přizpůsobení