AUTOMOBIL PRO TERÉNNÍ PRÁCI

Díky poskytnuté dotaci z Moravskoslezského kraje a přispění Nadace ČEZ, jsme mohli zakoupit osobního automobil pro zajištění terénní formy Sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s., ve středisku v Novém Jičíně, kterou využívají děti a dospělí se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení, poruchou, vadou či nemocí.

Velice si toho ceníme a děkujeme.

Projekt automobil pro terénní práci

 

 

Přizpůsobení